Cambrian Language Service08 - 641 95 15

ÖVERSÄTTNING

Vi arbetar alltid i team

När vi översätter arbetar vi alltid i team, dvs. den ena översättaren har alltid till uppgift att kontrollera och redigera den andras arbete och vice versa. Dessutom föredrar vi att debitera efter tidsåtgång, inte per ord. På så sätt kan du alltid vara säker på att du får en kvalitetsprodukt.

Infödda översättare med bred kulturell och akademisk erfarenhet
  • Våra översättare har en bred kulturell och akademisk kompetens och har alltid språket de skall översätta till som modersmål.
  • De har lång erfarenhet av att översätta texter som täcker många olika ämnen, allt från fackböcker, produktinformation och årsredovisningar till tal och film.
  • Många års vistelse i landet och universitetsstudier i svenska gör att våra engelska översättare är väl förtrogna med både det svenska språket och den svenska kulturen. De har därför inga problem med att förstå innebörden av och andemeningen i svenskspråkiga texter.

Kvalitet och personlig service

Till skillnad från många av de större översättarbyråerna kan vi garantera dig inte bara kvalitet utan också personlig service och direkt kontakt med översättarna.

Du är välkommen att skicka oss din text för översättning, och vi återkommer med offert! Även om vi föredrar att debitera per timme kan vi naturligtvis även debitera per ord om så önskas.



Artillerigatan 50 | 114 45 Stockholm | Tel. 08-641 95 15 | Fax. 08-641 95 15 | info@cambrian.se