Cambrian Language Service08 - 641 95 15

SPRÅKGRANSKNING

Du får genast hjälp med dina texter

Du har kanske redan en hög kompetens i engelska och skriver säkert många texter på engelska. Men eftersom du inte skriver på ditt modersmål är det ofta oerhört svårt att upptäcka de fel, ofta rent stilistiska, som en infödd genast lägger märke till.

Vi arbetar alltid i team

Om du anlitar oss kommer vi genast att uppmärksamma dig på dessa fel när vi granskar och redigerar dina texter. När vi jobbar med språkgranskning arbetar vi alltid i team, dvs. den ena granskaren har alltid uppgift att kontrollera den andras arbete och vice versa. Dessutom är vi alltid noga med att i efterhand kontrollera att all ändringar är konsekventa.

Kvalitet och personlig service

Till skillnad från många av de större översättarbyråerna kan vi garantera dig inte bara kvalitet utan också personlig service och direkt kontakt med språkgranskarna. Du är välkommen att skicka oss din text för granskning, och vi återkommer med offert.


Artillerigatan 50 | 114 45 Stockholm | Tel. 08-641 95 15 | Fax. 08-641 95 15 | info@cambrian.se