Cambrian Language Service08 - 641 95 15

SPRÅKUTBILDNING/COACHING

Cambrian Language Service erbjuder mycket mer än traditionell språkutbildning

Behöver du kunna:
 • använda engelska i sociala sammanhang?
 • göra en presentation på engelska?
 • hålla tal på engelska?
 • förhandla på engelska?
 • klara av möten på engelska?
 • kommunicera skriftligt eller per telefon på engelska?
Vi kan kombinera coaching i alla dessa områden med språkutbildning i våra kundanpassade totallösningar!

Samtidigt tar vi upp alla de kulturella skillnader du behöver känna till för att kommunicera och göra affärer internationellt.

Vi är målinriktade från början

Inför varje utbildningsprogram gör vi en inventering av dina och ditt företags kommunikationsbehov. Sedan erbjuder vi ett gratis språktest med behovsanalys för att försäkra oss om att vi kan börja utbildningen på rätt nivå och att vi kan planera efter dina behov och önskemål.

Våra utbildare

Våra utbildare har lång erfarenhet både från att arbeta med företag och myndigheter, och vi är även mycket väl insatta i interkulturella frågor.

Förutom att vara specialister på skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska är vi väl förtrogna med de krav som du ställs inför när du använder engelska som internationellt kommunikationsspråk idag, både inom och utanför Europa. Du kan också komplettera din språkutbildning hos oss med studier på ett välrenommerat språkinstitut i Storbritannien som vi har ett nära samarbete med.

Bred erfarenhet

Vi har bred erfarenhet av att arbeta inom många yrkeskategorier, och kan erbjuda kurser bland annat inom följande områden:
 • Engelska inom offentlig förvaltning
 • Juridisk engelska
 • Teknisk engelska
 • Ekonomisk engelska/redovisningsengelska
 • Engelska för receptionister
 • Engelska för sekreterare
 • Skriftlig engelska, telefonengelska
 • Engelska presentationer
 • Engelska möten

Utvärdering

Genom kontinuerliga utvärderingar under kursens gång så kontrollerar vi att vi är på rätt väg för att nå de uppsatta målen.

I utvärderingen vid utbildningens slut återkommer vi till målen för att kontrollera om de har uppnåtts.

Vi hjälper dig att uppnå dina mål

Vi på Cambrian Language Service står gärna till tjänst med att hjälpa dig att kommunicera internationellt. Den engelska man lärt sig i skolan räcker inte längre, utan nu gäller det att kunna klara av i stort sett allt från att presentera sitt företag, sälja sina produkter eller tjänster till att förhandla på engelska.

Alla våra utbildningar målinriktade från början, och självklart är våra kurser skräddarsydda efter dina behov. Våra tjänster innefattar mycket mer än enbart språkundervisning; vi inriktar oss direkt på de kommunikationskrav som du ställs inför, och hjälper dig att uppnå dina mål.


Artillerigatan 50 | 114 45 Stockholm | Tel. 08-641 95 15 | Fax. 08-641 95 15 | info@cambrian.se